Automatisering en Batchcontrol

Het betrof een nieuwe installatie voor een gerenommeerde Nederlandse productiefabriek, waarbij moderne techniek naast traditionele techniek toegepast wordt. Deze realisatie is de eerste stap in de upgrade van de installaties binnen de onderneming. 

Hoewel op het eerste gezicht de processen eenvoudig lijken, is er meer op de achtergrond aanwezig dan het uiterlijk doet vermoeden. VMB Automation heeft het totale elektrotechnische gedeelte voor haar rekening mogen nemen, inclusief het veiligheid technische deel. 

Door de continue ontwikkeling in kennis binnen VMB Automation, door opleidingen en ontwikkelingstrajecten, is VMB in staat om de laatste stand van de techniek toe te passen en te voldoen aan alle veiligheidseisen die een dergelijke installatie verlangt. 

Dit heeft geresulteerd in een engineerings- en software ontwikkelingstraject waarbij, vanaf het eerste ontwerp tot het in bedrijf stellen van de installatie, VMB Automation het totaaltraject heeft uitgevoerd. Technisch gesproken bestaat de installatie uit een aantal aangedreven rollen waardoor het product getransporteerd wordt. Gedurende het transport moeten de rollen het product op voorspanning houden, zonder dat het product beschadigd wordt. Bij de opstart van de installatie moet men op- en aftoeren, maar ook de snelheidsverschillen binnen de gestelde grenzen houden. 

De besturing heeft daarom een snelheidsregeling die afhankelijk is van een zogenaamde compensator, die de snelheid van de gekoppelde regelingen aanpast en hierdoor het product perfect door de installatie transporteert. Tijdens dit transport vindt er een chemische behandeling van het product plaats. 

De installatie is uitgerust met een veiligheidscircuit die gekoppeld is via profinet met de toegepaste PLC. Dit heeft als voordeel dat men alle beschikbare informatie van de veiligheidsketen binnen de PLC besturing heeft, zonder hardware koppelingen. Communicatie over en weer tussen besturing en veiligheidscircuit is dan ook eenvoudig. 

Voor een efficiënte bediening is het aantal hardware matige bedieningseenheden tot een minimum beperkt en alle gebruikte parameters en instellingen via een panel instelbaar. Dit geldt niet alleen voor de installatie die vervaardigd is door VMB, maar ook voor de installatie die door derden is geleverd. Dit vereiste een goede communicatie tussen de diverse partijen, waarbij kennis van zaken essentieel is, ook van de installaties die niet door VMB Automation zijn vervaardigd. Hier kwamen de, binnen VMB vastgelegde ISO procedures, goed van pas. Analyseren van het probleem en vastleggen in een document, bespreken met de klant en na goedkeuring uitvoeren van de werkzaamheden. Dit alles via een vast format. Op deze manier zijn misverstanden te voorkomen en wordt er op een efficiënte manier gewerkt. 

Een goede visualisatie van het proces op het geleverde HMI systeem is essentieel voor de operator. Alleen die informatie geven die nodig is, is een essentieel thema tijdens de software engineering. Naast de meer logische besturing is ook een batch-proces besturing vervaardigd voor het aanmaken van de juiste chemicaliën in het proces. We spreken dan over doseringen en mengingen. Dit alles via vooraf ingegeven recepten. Ook hier heeft VMB Automation zijn kennis en ervaring kunnen toepassen. Om een goede procesmonitoring te kunnen garanderen, inclusief de kwaliteitsborging, vindt er ook data uitwisseling plaats met de bovenliggende automatiseringslaag. Procesgegevens zijn hierdoor bekend, van alle kwaliteitsparameters. Dit alles om de productkwaliteit te kunnen garanderen en te borgen. Al met al een complete besturing van ontwerp tot realisatie waarbij VMB Automation alle disciplines heeft kunnen inzetten om te komen tot een optimaal resultaat. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Meer weten?

Meer weten over dit klantverhaal? Wij vertellen je er graag over.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Liever persoonlijk contact?

Laat het ons weten, dan komen we bij u langs of organiseren we een teamsessie of telefoongesprek.